E-learning is voor velen een fijne manier van zelf- en bijscholing. Zij kunnen op een zelf gekozen moment en tempo de lesstof bekijken en leren. Het aspect van eigen tempo en maatwerk spreekt mij enorm aan.

In dienst bij THAR heb ik meerdere modules en cursussen geschreven en vormgegeven. Zo is de module ‘Digitale tachograaf’ ontstaan en wordt hiervan ieder aspect belicht en uitgelegd. Dit wordt veelal door tekst gedaan, maar krijgt ook veel ondersteuning door afbeeldingen, illustraties en video’s.