Afstudeerproject Avans Breda in samenwerking met Stichting MEE Mantelzorg

Flowchart van alle elementen in de serious game

Mantelzorg is een steeds groter wordend probleem in Nederland. Steeds meer mensen zullen bewust of onbewust mantelzorger worden. De druk op mantelzorgers is een probleem voor de maatschappij. Dit komt omdat mantelzorgers zich niet bewust zijn van hun rol en de bijbehorende druk. Deze druk zorgt ervoor dat zij zich niet goed kunnen ontspannen. De druk op jonge mantelzorgers is nog groter omdat zij niets anders gewend zijn en vaak met hun thuissituatie en dus hun rol als mantelzorger zijn opgegroeid.  

Deze serious game wordt op een speelse manier ingezet als diagnostische tool voor het herkennen van jonge mantelzorgers. De gebruiker zal zijn of haar rol gaan herkennen. Dit zal gebeuren door spelletjes, die de taken van jonge mantelzorgers representeren, te voltooien. Daarnaast zal dit ook gebeuren door gesprekken te voeren met Merel, een jonge mantelzorger en haar dagboek te lezen.  

Aan de hand van keuzes die de gebruiker maakt, zullen er aanknopingspunten zijn voor de rol die zij hebben. De gebruiker kan twee rollen krijgen. Die van jonge mantelzorger en de rol van ‘gewoon’ kind. Aan de hand van deze ‘diagnose’ worden er ondersteunende handvatten aangeboden voor die specifieke rol.  

De handvaten zijn er om jonge mantelzorgers te helpen, maar ik kan mijn zoon misschien hier ook beter door leren begrijpen.

– moeder van een zoon (11 jaar)

Het beoogde doel van dit project is geformuleerd in een hoofdvraag. Hoe kunnen jonge mantelzorgers leren inzien dat hun taken niet vanzelfsprekend zijn, zodat zij beter zorg kunnen dragen voor zichzelf? 

Uit de onderzoeken is gebleken dat veel jonge mantelzorgers niet weten dat zij deze rol hebben en deze niet vanzelfsprekend is. Herkenning van deze rol is dus noodzakelijk om in te kunnen zien dat hun taken anders zijn dan die van andere leeftijdsgenoten. Het doel is behaald omdat uit de metingen is gebleken dat er meer herkenning, maar vooral erkenning plaats heeft gevonden na het spelen van deze serious game. De gebruiker begrijpt na afloop beter wat de taken van jonge mantelzorgers zijn.  

De serious game is te spelen op: melissameeuwissen.nl/hetlevenvanmerel 
Of bekijk de screencast met commentaar van twee gebruikers.